หวยหุ้น รู้จักกันหรือยัง ฝึกเป็นนักลงทุนก่อนรวย

หวย คือการแทงตัวเลขทายถูกก็รวย แทงผิดก็หวยกิน เรื่องธรรมชาติที่คอหวยทุกท่านทราบกันดี แต่จะมีซักกี่หวยที่ฝึกให้คุณเป็นนักลงทุนไปในตัวได้ เพราะไม่ว่าจะหุ้นประเทศใดๆ ก็ตามย่อมใช้การออกรางวัลโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานที่รัฐบาลอนุญาตและเป็นการสุ่มทั้งสิ้น หวยชนิดเดียวที่อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวกับหวยเลย ได้แก่หวยหุ้น หวยหุ้น ไม่ได้ออกรางวัลโดยหน่วยงานใดทั้งนั้น แต่อ้างอิงจากตลาดหุ้นอันเป็นสิ่งที่มีในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยหวยหุ้นจะใช้การอ้างอิงตัวเลขจากการเปิดตลาด และ ปิดตลาดในแต่ละช่วงเวลาเพื่อออกเป็นรางวัล อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าหวยหุ้นเป็นเพียงการอ้างอิงตัวเลขจากตลาดหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบอย่างถูกกฎหมาย หากต้องการเล่นหวยหุ้น…

Continue Reading →